Guatr Atom Tedavisi

Guatr atom tedavisi, tiroid hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir.

Guatr atom tedavisi, en yaygın olarak hipertiroidi yani zehirli guatr hastalığında kullanılır. Guatr atom tedavisi kullanıldığında ameliyata gerek kalmaz; çünkü Guatr atom tedavisi bir ameliyatsız guatr tedavisi yöntemidir. Ancak, bazı hastalarda, önce guatr atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat yapılabilir.

Hipertirodi hastalığında genellikle düşük doz atom tedavisi uygulanır. Graves hastalığı, hipertiroid, zehirli guatr, tiroid nodülü hastalıklarında kullanılan guatr atom tedavisi ‘nin kanser yaptığına dair hiç bir bilimsel bulgu mevcut degildir. Hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm; hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi aynı anlamda kullanılmaktadır; aynı şekilde tiroid, troid, tiroit ve troit; guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de aynı anlamda kullanıldığı gibi.

Atom tedavisi’nin kullanıldığı diğer bir tiroit hastalığı da tiroid kanseridir. Tiroid kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroid’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi uygulanır.  Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.

Atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır. Kullanılan radyoaktif iyot; ya sıvıdır ya da kapsül halindedir. Kapsül olarak radyoaktif iyot kullanıltığında, atom tedavisi sonrasında tükürük bezleri daha az zarar görür. Zehirli guatr, zehirli guvatr, zehirli guvatır, toksik guatr, toksik guvatr, toksik guvatır, Graves hastalığı, Basedow hastalığı hep aynı anlama sahiptir.

tiroid.org.tr/guatr-atom-tedavisi/