Atom Tedavisi

Atom Tedavisi Nedir?

Atom tedavisi, tiroid hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir. Atom tedavisi, en yaygın olarak hipertiroidi yani zehirli guatr hastalığında kullanılır. Hipertiroidizm tedavisinde atom tedavisi kullanıldığında ameliyata gerek kalmaz; çünkü atom tedavisi bir ameliyatsız guatr tedavisi yöntemidir. Ancak,  bazı hastalarda, önce atom tedavisi yapılır, guatr küçültülür, sonra ameliyat yapılabilir.

Atom tedavisi’nin kullanıldığı diğer bir tiroit hastalığı da tiroid kanseridir. Tiroid kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroid’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi uygulanır.

Atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır. Kullanılan radyoaktif iyot; ya sıvıdır ya da kapsül halindedir. Kapsül olarak radyoaktif iyot kullanıltığında, atom tedavisi sonrasında tükürük bezleri daha az zarar görür.

tiroid.ca/atom-tedavisi/