Guatr

Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Ancak, halk arasında bütün tiroit hastalıkları,  ‘’guatr’’ olarak isimlendirilmektedir. Tiroid bezinin büyümesi yani guatr, tiroid hormonunun az üretilmesi (hipotiroidi) veya çok üretilmesi (hipertiroidi) ile birlikte olabilir. Guatr olan hastada tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa buna zehirli guatr veya toksik guatr denir.

Hipertiroidi, Nodül ve İyot Eksikliği

Tiroid hormonunun az üretilmesine hipotiroidizm, tiroid hormonunun çok üretilmesine de hipertiroidizm denir. Büyümüş tiroid bezi içinde nodül ismi verilen yumrular bulunabilir. Bu hastalığa nodüllü guatr denir. Nodül içermeyen guatr’a ise diffüz guatr veya basit guatr denir.  Guatr oluşumunda iyot eksikliği önemli rol oynar. Ancak, iyot eksikliği olmayan toplumlarda dahi guatr görülebilir.

Guatr mı yoksa Guvatr mı?

Guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

guatr.ca